Điều khoản và điều kiện

Thông tin quan trọng

Với việc sử dụng và / hoặc truy cập vào trang web, bạn (sau đây được gọi là “Người dùng”) đồng ý với các điều khoản và điều kiện chung sau đây, chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và sử dụng trang web (“các điều khoản”), bạn tuyệt đối đồng thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc với các điều khoản và tất cả các luật và quy định hiện hành áp dụng cho trang web này và yêu cầu của bạn. 

Bằng cách tiếp tục liên hệ với các địa điểm và/hoặc các dịch vụ khác thông qua trang web, người dùng chấp nhận kết quả của việc ký kết hợp đồng với nhà cung cấp địa điểm theo các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của họ.

 

Venueego không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về việc trình bày sai, vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc sơ suất của bất kỳ địa điểm tương ứng và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác bán (các) sản phẩm và / hoặc dịch vụ của họ có nguồn gốc từ những yêu cầu được thực hiện thông qua Venueego. Điều này có nghĩa là, trong trường hợp Người dùng bị thương tích cá nhân, bệnh tật hoặc tử vong do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của nhà cung cấp chỗ ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác (hoặc nhân viên hoặc đại lý của họ) hoặc bạn có bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng của dịch vụ được cung cấp hoặc có bất kỳ khiếu nại nào khác, quyền giải quyết duy nhất của bạn để được bồi thường sẽ chống lại bên thứ ba độc lập đã cung cấp (các) dịch vụ đó và Venueego sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý (cho dù trong hợp đồng, hành vi gây tổn hại cho người khác hay bất kỳ cách nào khác).

Người dùng hiểu rằng Venueego không quản lý chất lượng hoặc các kiểm tra khác đối với các nhà cung cấp địa điểm và Venueego cũng không đại diện cho sự phù hợp của các địa điểm và / hoặc dịch vụ được cung cấp để liên hệ thông qua trang web. Việc đưa vào hoặc chào bán không gian địa điểm và / hoặc các dịch vụ bởi Venueego không cấu thành sự xác nhận hoặc ngụ ý chứng thực hoặc đề xuất bởi Venueego về không gian địa điểm hoặc các dịch vụ đó. Venueego không đảm bảo tính chính xác và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ sự không chính xác nào liên quan đến địa điểm và các dịch vụ được cung cấp để bán thông qua chúng tôi.

Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Venueego đối với việc xuyên tạc gian dối hoặc tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi. 

Nội dung trang web, tài liệu và thông tin đặt chỗ

Venueego có thể sửa đổi nội dung của trang web và / hoặc điều khoản bất kỳ lúc nào, và việc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng nội dung và / hoặc Điều khoản đã sửa đổi trên trang web và việc Người dùng tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web này sẽ được coi là Người dùng chấp nhận nội dung và / hoặc Điều khoản đã sửa đổi.

Bất kỳ thông tin nào được đăng trên Trang web liên quan đến các địa điểm được quảng cáo trên Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, chi tiết về địa điểm, giá cả của địa điểm, cơ sở vật chất có sẵn tại địa điểm, bất kỳ sự công nhận nào dành cho địa điểm và / hoặc bất kỳ chi tiết nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào khác được quảng cáo trên Trang web đã được đặt trên Trang web bởi các địa điểm và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ là các doanh nghiệp độc lập. Tuy nhiên, thông tin này là tài sản của cả địa điểm được đề cập và chỉ được sử dụng cho Venueego, do đó, bất kỳ hành vi lấy thông tin, ảnh hoặc chi tiết nào và được sử dụng cho mục đích thương mại sẽ vi phạm bản quyền, trừ khi chính địa điểm đó hoặc Venueego cho phèp trước.

Các doanh nghiệp độc lập này cung cấp dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện của riêng họ, mà chúng có thể hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của họ đối với Người dùng.

Venueego và các chi nhánh của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi, sự thiếu sót, vi phạm hoặc sơ suất nào của bất kỳ doanh nghiệp độc lập này hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ những điều đã nêu ở trên. Venueego và các chi nhánh của chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn lại tiền trong trường hợp đặt trước quá nhiều hoặc bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vì Venueego chỉ hoạt động như một trang kết nối giữa người dùng và các địa điểm, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ tài liệu nào ngoại trừ những lỗi đó do Venueego tạo ra.

Tuổi tác và trách nhiệm

Người dùng đảm bảo có năng lực pháp lý để sử dụng trang web và tạo ra một hợp đồng ràng buộc pháp lý. 

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp trong quá trình đặt chỗ là chính xác và bạn chấp nhận chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện dưới tên hoặc tài khoản của bạn. 

Trong trường hợp không đáng có, bạn không hài lòng với địa điểm bạn đã đặt thông qua trang web, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào. Vấn đề hoặc khiếu nại này nên được giải quyết với địa điểm đó.

Điều khoản sử dụng và sử dụng trang web

Venueego đã kiểm tra trang web này kỹ lưỡng và chúng tôi luôn quan tâm đến việc cải thiện các công cụ hỗ trợ truy cập. Venueego rất muốn biết nếu bạn thấy trang web này dễ truy cập hoặc nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào. Vui lòng gửi mail về cho chúng tôi theo địa chỉ venueego@gmail.com khi có bất kỳ thắc mắc nào hoặc báo cáo về bất kỳ vấn đề nào của trang web.

Sử dụng trang web

Venueego có thể tạm dừng quyền truy cập vào trang web, do công việc bảo trì, lý do an ninh mạng hoặc trường hợp bất khả kháng mà không có nghĩa vụ bồi hoàn hoặc bồi thường cho bạn trong khoảng thời gian quyền truy cập bị đình chỉ.

Việc truy cập vào trang web được kiểm soát chặt chẽ bởi Venueego và chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thay thế hoặc tạm ngừng hoặc loại bỏ mà không cần thông báo bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào theo thời gian.

Bạn có thể tải xuống một bản sao nội dung của trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình nhưng bạn không được xóa bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác. Bạn không được sao chèp, sửa đổi, tái sản xuất, bán, cho thuê, tiếp thị hoặc phân phối nội dung được đặt trên trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Venueego.

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này để thực hiện các yêu cầu hợp pháp cho chính bạn hoặc người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để sử dụng.

Bạn không được:

  • Đăng, truyền hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc qua trang web này hoặc có thể có hại, tục tĩu, phỉ báng hoặc
  • Nếu không thì bất hợp pháp hoặc có thể gây ra vi phạm quyền của người khác.
  • Thực hiện bất kỳ yêu cầu trái phèp, sai hoặc gian lận nào khác
  • Sử dụng bất kỳ phần mềm, quy trình hoặc thiết bị nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp điện tử hoặc thủ công vào hoạt động hoặc
  • Chức năng của trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn, tải lên hoặc tạo các tệp có sẵn chứa dữ liệu bị hỏng hoặc
  • Virút qua bất kỳ phương tiện nào
  • Xóa đi, thay đổi hoặc can thiệp vào giao diện và bố cục của trang web này hoặc mã phần mềm cơ bản
  • Thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên trang web này hoặc cơ sở hạ tầng liên quan

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của Venueego, Venueego có quyền từ chối quyền truy cập vào trang web này và / hoặc hủy đặt chỗ ở bất kỳ đâu và bất cứ khi nào chúng tôi tin rằng bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào của Venueego.

Liên kết và tải xuống

Venueego có thể cung cấp các siêu liên kết hoặc con trỏ đến các trang web khác do các bên thứ ba quản lí mà Venueego cho rằng khách truy cập trang web có thể quan tâm đến. Các trang web khác đó không thuộc quyền kiểm soát của Venueego hoặc được duy trì bởi Venueego và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Venueego cung cấp các liên kết này chỉ để thuận tiện cho bạn nhưng không giám sát hoặc xác thực tài liệu về chúng. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và bất kỳ phát sinh nào liên quan đến bất kỳ trang web nào khác đó (bao gồm, ví dụ như, bất kỳ sự mất khả năng truy cập hoặc chậm trễ trong việc truy cập bất kỳ trang web nào khác) hoặc liên quan đến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào xuất hiện trên những trang web này hoặc bạn có thể bắt gặp sau khi rời khỏi trang web bằng liên kết siêu văn bản, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác hoặc cho bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở nào của bất kỳ sự mô tả nào mà bạn có thể yêu cầu thông qua bất kỳ trang web nào như vậy.

Bạn nên chạy chương trình chống vi-rút trên tất cả nội dung và tài liệu được tải xuống từ Internet nói chung và trang web nói riêng.