Nhận được Nhiều Lượt đặt Chỗ Hơn
 
Hệ thống đặt chỗ của chúng tôi rất dễ sử dụng, vì vậy bạn sẽ nhận được  một lượng khách đặt chỗ dồi dào.
 

Tăng Lượt Tiêp Cận

Trang web của chúng tôi có hơn 10000 lượt xem hàng tháng. Qua đó giúp bạn dễ dàng tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước.

Nguồn Khách Hàng Tiềm Năng
 
 
Hầu hết khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một địa điểm tổ chức đám cưới.
 
 

 
 
 

 

Bắt đầu

Điền vào biểu mẫu chi tiết địa điểm đơn giản qua nút bên dưới. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản xem trước địa điểm của bạn sẽ trông như thế nào trên trang web.

Nếu bạn thích những gì bạn thấy, chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký đầy đủ và xuất hiện trước công chúng. Tất cả những gì bạn phải làm sau đó là ngồi lại và xem các yêu cầu đặt phòng đến!